توستر

یک شرکت معروف توسترسازی به بازار گوشی های ۵G اندرویدی نظر دارد!

گوشی های 5G اندرویدی

اگر بتوانید یک توستر پیشرفته بسازید؛ پس حتما می‌توانید تولید کننده‌ی گوشی هوشمند هم باشید. حداقل شرکت بالمودا – Balmuda این‌طور فکر می‌کند و با چنین تصوری، در حال ورود به بازار گوشی های ۵G اندرویدی است.

متن کامل »

صبحانه ای هوشمند را با توستر هوشمند تجربه کنید!

با استفاده از دستگاه توستر مفهومی قادر خواهید بود وضعیت آب و هوا را بر روی نان تست صبحانه خود مشاهده کنید.رقابت در حوزه طراحی توسترهای کاربردی‌تر، در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است؛ توستری که پس از آماده شدن نان، آن را بسمت بشقاب شما پرتاب می‌کند یا توستری ...

متن کامل »