توقف تولید خودروهای بنزینی

احتمال توقف تولید خودروهای با موتور درون سوز بنزینی از سال 2030

خودروهای با موتور درون سوز

به نظر می‌رسد که دولت آلمان توجهی به درآمدهای حاصله از عرضه خودروهای بنزینی و با موتور درون سوز نداشته و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا، با ارائه طرحی به کمیسیون اروپا، خواستار توقف تولید خودروهای با موتور درون سوز شده است. اگر این طرح تصویب شود، بسیاری از محصولاتی که خودروسازان ...

متن کامل »