تولید آب از رطوبت

ساخت ابزاری بسیار ارزان و موثر برای تبدیل هوا به آب در مناطق خشک زمین

تبدیل هوا به آب

محققان دانشگاه تگزاس در آستین ابزاری بسیار ارزان و موثر برای تبدیل هوا به آب در مناطق خشک زمین را طراحی کردند که می‌تواند به بحران کم آبی در جهان پایان دهد.

متن کامل »