تولید مجدد پیکان

تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو ایران و زمزمه تولید مجدد پیکان !

روز صنعت معدن در سال ۱۳۹۲ ، مصادف شد با آغاز تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو ایران ،  تحریم‌هایی که به گفته کارشناسان، شرایط سختی را متوجه خودروسازان خواهد کرد. آمریکایی ها برای اولین بار است که بزرگترین صنعت ایران پس از نفت را به طور مستقیم هدف ...

متن کامل »