تیتانیوم

چاقوي سوئيسي در حلقه شما : با حلقه همه کاره آشنا شويد!

شاید پوشیدن حلقه و انگشتر برای آقایان کمی (البته فقط کمی) ناخوشایند باشد اما فکر می کنم با داشتن این حلقه راحت تر خود را با پوشیدن انگشتر وفق دهند.این انگشتر Titanium Utility Ring نام دارد. همانطور که از نام برمی آید این حلقه از تیتانیوم ساخته شده  و ۵ ...

متن کامل »