جاسوسی سایبری

افشاگری کسپرسکی از یک عملیات جاسوسی سایبری بزرگ علیه ایران و ۳۰ کشور دیگر

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمپانی امنیتی کسپرسکی، گروهی به نام اکیوئیژن از سال ۲۰۰۸ تاکنون جاسوسی‌های گسترده ای را از طریق آلوده‌سازی سخت افزاری به اجرا گذاشته است.

متن کامل »