جاسوسی سایبری

افشاگری کسپرسکی از یک عملیات جاسوسی سایبری بزرگ علیه ایران و 30 کشور دیگر

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمپانی امنیتی کسپرسکی، گروهی به نام اکیوئیژن از سال 2008 تاکنون جاسوسی‌های گسترده ای را از طریق آلوده‌سازی سخت افزاری به اجرا گذاشته است.

متن کامل »