جدیدترین باج افزارها

مرکز ماهر جدیدترین باج افزارها را شناسایی و معرفی کرد

جدیدترین باج افزارها

مرکز ماهر از شناسایی جدیدترین باج افزارها خبر داد. بدافزارهای باج گیر با نفوذ به ایمیل و صفحات وب کاربران از آنها سوءاستفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کلاهبرداران اینترنتی به تولید و انتشار اینگونه نرم افزارهای مخرب روی آورده‌اند.

متن کامل »