جعبه مرموز موتورولا

جعبه مرموز موتورولا برای خبرنگاران !

شرکت موتورولا روز گذشته با ارسال ایمیلی به خبرنگاران ، از انتشار “خبری مهیج ” در تاریخ 25 فوریه (6 اسفند) خبر داد.در این ایمل همچنین گفته شده که جعبه مرموزی نیز برای خبرنگارها ارسال میشود.

متن کامل »