جلبک

کامپیوتر جلبکی با سوخت فتوسنتز؛ اختراع عجیبی از دانشگاه کمبریج

کامپیوتر جلبکی با سوخت فتوسنتز؛ اختراع عجیبی از دانشگاه کمبریج

کامپیوتر جلبکی دستاورد جدیدی از محققان دانشگاه کمبریج است که بر اساس آن، یک تراشه کم‌مصرف کامپیوتری می‌تواند انرژی خود را از طریق جلبک ها تامین کند.

متن کامل »

مهندسان آزمایشگاه ملی PNNL آمریکا موفق به توليد نفت خام از جلبک شدند !

مهندسان آمریکایی در آزمایشگاه ملی PNNL موفق به ساخت فرایند پیوسته‌ای شدند که می‌تواند جلبک را به نفت تبدیل کند. این فرایند نیازی به خشک کردن جلبک‌ها، که در آب رشد می‌کنند، ندارد و به این وسیله در زمان و انرژی مصرفی صرفه جویی می‌کند. محصول نهایی نیز می‌تواند به ...

متن کامل »