حضور

ميزان تشعشعات کيهاني در مريخ براي حضور انسان مناسب است

گزارش‌های اولیه Curiosity خبر از این می‌دهد که میزان تشعشعات کیهانی بر روی سطح مریخ، برای حضور انسان مناسب است. اما آیا حالا نقشه این است: «پيش به سوی مریخ!؟» در ادامه با متن کامل اين خبر با گجت نيوز همراه باشيد.

متن کامل »