حقوق شهروندی

شنود مکالمات مردم در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت انجام می‌شود

شنود مکالمات مردم

حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری کشورمان، مصوبه‌ جدیدی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، رهگیری و شنود مکالمات مردم و هرگونه ارتباط اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی، تنها در صورت ضرورت و در چارچوب قوانین، ...

متن کامل »