حملات هکرها

بزرگ‌ترین شبکه توزیع سوخت آمریکا 5 میلیون دلار باج به هکرها پرداخت کرد

شبکه توزیع سوخت آمریکا

اخیرا سامانه‌های شرکت کلونیال به عنوان بزرگ‌ترین شبکه توزیع سوخت آمریکا به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد و این شرکت برای رفع این مشکل به هکرها 5 میلیون دلار باج پرداخت کرد.

متن کامل »