خاکستر

درخواست مقامات مذهبی صربستان برای انتقال خاکستر نیکولا تسلا به کلیسای مذهبی کشور!

نیکولا تسلا

طی گزارشی که از سوی مقامات رسمی و مذهبی صربستان منتشر شده، کلیسای مذهبی صربستان درخواست انتقال خاکستر مخترع بزرگ جهان نیکولا تسلا از موزه ملی کشور به این کلیسا را دارد. در ادامه به بررسی این گزارش و علت درخواست چنین نقل مکانی از سوی مقامات مذهبی کشور صربستان ...

متن کامل »