خجال آورترین ماشین ها

بدترکیب ترین خودروهای دنیا !

بعضی از خودروها هستند که انسان در نگاه اول هم، وقتی آن‌ها را می‌بیند، حتماً با خود می‌گوید که یعنی کمپانی سازنده چه فکری در سرش بوده و یا اینکه طراحان آن شرکت، هنگام جمع‌بندی طرح در چه وضعی قرار داشته‌اند که محصول نهایی، چنین خودرویی شده است؟!

متن کامل »