خطر برای زمین

عبور سیارکی عظیم از کنار زمین : آیا حادثه شهاب سنگ روسیه فردا تکرار می شود؟

 سیارک تازه کشف شده ۲۰۱۳ET‌ روز شنبه نهم مارس از فاصله ۹۶۰ هزار کیلومتری زمین عبور خواهد کرد. پروژه تلسکوپ مجازی ایتالیا به سرپرستی «جیانکولا ماسی» روز دوشنبه چهارم مارس (۱۴ اسفند) و همزمان با گذر سیارک ۱۰ متری ۲۰۱۳EC‌ موفق به شکار تصویری از یک سیارک جدید شد.

متن کامل »