خوابیدن در پروژه ناسا

پروژه جالب ناسا :۷۰ روز روی یک تخت بخوابید و ۱۸ هزار دلار بگیرید !

 این یک شوخی نیست و شما اگر آدم خوش خوابی باشید می توانید پول خوبی به جیب بزنید! در یکی از جدیدترین پروژه های ناسا آمده است که اگر بتوانید ۷۰ روز روی یک تخت بخوابید و دوام بیاورید ناسا ۱۸ هزار دلار به شما پرداخت خواهد کرد.

متن کامل »