خواب عمیق فیله

کاوشگر فیله به خوابی عمیق فرو رفت !

فیله، نخستین کاوشگری که بر روی سطح یک دنباله دار فرود آمد، به دلیل فرود در محلی نامناسب حالا به خوابی آرام فرو رفته است… کاوشگر فیله پس از حدود 55 ساعت فعالیت بی وقفه، به علت اتمام ذخیره انرژی‌اش تمامی دستگاه‌ها و سیستم‌های خود به غیر از سیستم پنل ...

متن کامل »