خونی

شناسایی دو گروه خونی جدید پس از یک دهه!

  در کنار گروه‌های خونی A، B، AB یا O مثبت و منفی، اکنون دانشمندان دانشگاه ورمونت موفق به شناسایی دو گروه خونی جدید شده‌اند که می‌تواند جان هزاران انسان را نجات بخشد. شناسایی دو گروه خونی «لنگریس (Langereis)» و «جونیور(Junior)» از مزیت‌های پزشکی بزرگی در حوزه‌های انتقال خون و ...

متن کامل »