دامنه سایت

آموزش انتقال نام دامنه بدون خرابی و از دست دادن ترافیک

انتقال نام دامنه

در این مطلب، به صورت گام به گام خواهید آموخت که چگونه نام دامنه خود را بدون خرابی و از دست دادن ترافیک از یک شرکت ثبت دامنه به شرکتی دیگر انتقال دهید. شرح کلیه نکات مراحل انتقال نام دامنه به صورت موردی آموزش داده شده است.

متن کامل »