دسکتاپ های فوق العاده

عرضه کامپیوترهای دسکتاپ از سوی اپل متوقف نمی شود

عرضه دسکتاپ های فوق العاده

عرضه دسکتاپ های فوق العاده از سوی شرکت آمریکایی اپل متوقف نخواهد شد، هر چند شواهد بسیاری وجود دارد که احتمال بی‌توجهی این شرکت به عرضه دسکتاپ را افزایش می‌دهد.

متن کامل »