دقیق ترین ساعت

دقيق ترين ساعت جهان ساخته شد : ساعتي که هر 5 ميليارد سال تنها 1 ثانيه خطا دارد !

دانشمندان دانشگاه کلرادو موفق به ساخت ساعتی شدند که دقیق ترین ساعت دنیا تا به این لحظه به حساب می آید. این ساعت که JILA Stronium Atomic نام دارد، آنقدر دقیق می باشد که تنها ممکن است در طول هر ۵ میلیارد سال تنها ۱ ثانیه به عقب یا جلو ...

متن کامل »