دماسنج مادون قرمز

دماسنج مادون قرمز فلو ؛ وداع بیماران با دماسنج های سنتی

دماسنج مادون قرمز فلو

پنج روز پیش، نامزدم احساس کرد که بیمار شده است. بیماری او در ابتدا با آب‌ریزش بینی آغاز شد، در ادامه با سرفه‌های شدید همراه بود و در نهایت او را وادار کرد تا به مطب برود. در حال حاضر هم که من در حال نوشتن هستم، پزشک برای نامزدم ...

متن کامل »