ربات امنیتی

حمله ربات امنیتی به یک کودک 16 ماهه در آمریکا !

ربات امنیتی

با اینکه سازندگان ربات ها همیشه ادعای بی خطر بودن این ماشین ها را دارند ، اما به نظر می رسد ربات ها چندان هم بی خطر نبوده و به تازگی یک ربات امنیتی در آمریکا کودکی را مورد حمله قرار داده و او را مجروح کرده است !

متن کامل »