ربات Fatty

ربات Fatty در نمایشگاه فناوری ۲۰۱۶ چین، یک نفر را مجروح کرد

ربات Fatty

در جریان نمایشگاه فناوری ۲۰۱۶ شنژن چین، یک ربات عصبانی باعث مجروح شدن یکی از بازدیدکنندگان شد. ربات Fatty در این نمایشگاه کنترل خود را از دست داد و با شکستن شیشه، پای یک مرد را دچار آسیب کرد.

متن کامل »