رختخواب هوشمند

این رختخواب هوشمند توسط یک اپلیکیشن همراه مرتب می‌شود

رختخواب هوشمند

مرتب کردن رختخواب‌ها، یکی از منفورترین کارهای خانه‌داری است و اینک یک شرکت کانادایی موفق به طراحی و تولید رختخواب هوشمند شده که به صورت خودکار مرتب می‌شود و به حالت اولیه خود بازمی‌گردد. این فناوری در سال 2017 روانه‌ی بازار خواهد شد.

متن کامل »