ردپا انسان

کشف ردپاهای 800 هزار ساله انسان در جنوب شرقی انگلستان

باستان شناس نیک اشتون و همکاران وی از موزه باستان شناسی لندن موفق به کشف رد پا هایی از انسان های اولیه در سایت باستان شناسیHappisburgh  واقع در سواحل جنوب شرقی انگلستان شده اند. تخمین زده میشود رد پا ها متعلق به حداقل پنج نفر بوده و قدمتی بین 800.000 ...

متن کامل »