رضایت شغلی کارمندان گوگل

گوگل برای پنجمین سال متوالی به عنوان بهترین محل برای کار انتخاب شد

همه ساله در این موقع از سال، مجله‌ی Fortune با همکاری موسسه‌ی خصوصی Great Place to Work بهترین کمپانی‌های جهان را از نظر شرایط کاری و رضایت کارمندان آنها بررسی می‌کنند و یک لیست ۱۰۰ تایی از برترین کمپانی‌های جهان را تهیه می‌کنند. چهار سال گذشته و به طور متوالی، ...

متن کامل »