رهگیری مکان نوزاد

ردیابی مکان نوزاد و اندازه‌گیری تب با پستانک هوشمند

والدین هیچ‌گاه دوست ندارند نوزاد دلبندشان را بیمار و بی حوصله ببینند. از سویی برای تشخیص بیماریها، کنترل تب یکی از اولین قدمها است. ولی نوزادان معمولا با دستگاه‌های تب سنج معمول میانه خوبی ندارند.

متن کامل »