سازمان فضایی امارات

آغاز همکاری ناسا و سازمان فضایی امارات بر روی کاوشگر مریخ

سازمان فضایی امارات

سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اخیرا خبر همکاری تازه‌ای با سازمان فضایی امارات را علنی کرده است. به گفته‌ی مدیران این سازمان، ناسا قصد دارد امکانات مورد نیاز ارتباطی مریخ نورد امید امارات که تا پنج سال آینده به مریخ خواهد رسید را تامین کند.

متن کامل »