ساعت بزرگ

آغاز پیش فروش ساعت هوشمند Neptune Pine : بزرگ و گران!

ساعت هوشمند Pine به عنوان یک طرح جدید، موفق به جمع آوری بودجه مورد نیاز برای تولید در Kickstarter گردیده است و اکنون پیش فروش خود را آغاز کرده است. این ساعت هوشمند جداً بزرگ است و کسانی که در جمع آوری بودجه لازم برای ساخت آن شرکت نکرده بودند ...

متن کامل »