ساعت هوشمند وان ویر

اچ تی سی هم ساعت هوشمند می سازد !

اگر دقت کرده باشید موج اخبار گجت های پوشیدنی خصوصا ساعت های هوشمند رسانه ها را فرا گرفته است.دیگر نمی توان شرکت هایی که در این زمینه در حال فعالیت هستند را نام برد چرا که تعداد آنها بسیار زیاد شده است.اچ تی سی هم از این غافله عقب نمانده ...

متن کامل »