ستاره بزرگ

بزرگترین ستاره جهان کشف شد

منجمان با تلسکوپ عظیم VST در شیلی (متعلق به رصدخانه‌ی جنوبی اروپا) موفق به کشف بزرگ‌ترین ستاره ی کیهان به نام W26 شدند. این ستاره ۱۵۰۰ بار گسترده‌ تر از خورشید است و بررسی آن به دانشمندان کمک می­‌کند تا از چگونگی مرگ یک ستاره عظیم و کاشتن احتمالی بذر ...

متن کامل »