سحابی بومرنگ

سحابی بومرنگ ، سردترین مکان در عالم

سردترین دمایی که بر اساس قوانین فیزیک می‌توان به آن رسید صفر مطلق، یا  ۲۷۳/۱۵ – درجه‌ی سلسیوس، است. در آزمایش‌های علمی به دماهایی تا یک میلیاردم درجه بالاتر از صفر مطلق رسیده‌ایم اما برای رسیدن به این دماهای باورناپذیر به تجهیزات پیچیده و گران‌قیمت نیاز داریم. عالم چنین تجهیزاتی ...

متن کامل »