سرقت مسلحانه

دستبرد سارقان مسلح به کارخانه سامسونگ در برزيل : بيش از 40000 محصول سامسونگ به سرقت رفت

اين روزها بيشتر اخباري که از برزيل خارج مي شود پيرامون وقايع جام جهاني فوتبال 2014 است و تقريبا ارتباطي با فناوري ندارد.اما امروز خبري مرتبط با سايت ما از برزيل منتشر شده است.سرقت 6 ميليون دلاري از کارخانه سامسونگ در برزيل.

متن کامل »