سرنوشت روح بعد از مرگ

آیا دانشمندان بازگشت روح به دنیا پس از مرگ را اثبات کرده‌اند؟!

بازگشت روح به دنیا پس از مرگ

همانطور که می‌دانید، واقعیت وجودی انسان، به دو قسمت مادی (جسمی) و غیرمادی (روحی) تقسیم می‌شود. بحث در مورد روح، مسئله جاودانگی و یا محدودیت عمر آن، داستانی بی پایان در طول قرن‌های اخیر بوده و به موضوع مورد علاقه بسیاری از متفکرین تبدیل گشته است. ماهیت مرموز روح از ...

متن کامل »