سفر به مریخ

زندگی در مریخ فقط 4 سال برای انسان ها امکان پذیر است!

سفر به مریخ

کارشناسان تشعشعات مرگبار فضایی را محدودیت جدی برای زندگی در سیاره سرخ می‌دانند و اکنون بررسی‌های جدید نشان می‌دهد زندگی در مریخ برای انسان فقط طی انجام ماموریت‌های 4 ساله ایمن خواهد بود.

متن کامل »

سفر انسان به مریخ بعد از مرگ ایلان ماسک رخ می‌دهد!

سفر انسان به مریخ

به عقیده ایلان ماسک، سفر انسان به مریخ زمانی اتفاق خواهد افتاد که وی از دنیا رفته باشد! این در حالی است که ایلان ماسک پیشتر، از سفر به مریخ طی سال‌های آتی صحبت می‌کرد.

متن کامل »