سلامت

سرمایه‌گذاران خصوصی و نقش آن‌ها در خلق نوآوری‌های بخش سلامت؛ لیان کپیتال چگونه کسب‌وکارهای حوزه سلامت را توسعه می‌دهد؟

لیان کپیتال

توسعه‌ جوامع بدون حضور شهروندانی تندرست و سالم امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل در هر جامعه‌‌ پیشرفته‌ای موضوع بهداشت و سلامت، یکی از اولویت‌های‌ مهم و اصلی سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. حیاتی بودن بخش سلامت، به‌خصوص در سال‌های اخیر و با پشت‌سر گذاشتن همه‌گیری ویروس کرونا، برای همگان مشهودتر و ...

متن کامل »