سمند دوگانه سوز

شماره‌گذاری پژو پارس و سمند EF7 با دستور سازمان استاندارد متوقف شد

پژو پارس

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت به دلیل اینکه ایران خودرو مدارک پژو پارس و سمند EF7 را دیر ارسال کرد، فرایند شماره‌گذاری این دو خودرو متوقف شده است.

متن کامل »