سنتر

گزارش تصويري : نگاهي به ديتاسنترهاي شرکت گوگل

شرکت بزرگ گوگل علاوه بر فعاليت هاي بسيار قدرتمند نرم افزاري و سخت افزاری دارنده يکي از بزرگترين ديتاسنتر هاي جهان است.اما نکته اي که در تاسيسات ديتاي گوگل نظر همه را به خود جلب کرده استفاده از طرح ها و رنگهايي بسيار شادي بخش در اين تاسيسات است به ...

متن کامل »