سوال قاتل از سیری

سوال عجیب یک دانشجوی قاتل از دستیار صوتی اپل پس از قتل همکلاسیش : باید همکلاسی‌ام را مخفی کنم !

درست است که هوش مصنوعی هنوز به آنجا نرسیده که بتواند مانند انسان تفکر و تصمیم گیری کند اما حداقل کارهایی که برایش تعریف شده را به درستی و بدون خطا انجام می دهد.اما قدرت تصمیم گیری و تفکر انسان در مواقع ترس و اضطراب به شدت کاهش پیدا کرده ...

متن کامل »