سوخت‌گیری ماهواره‌

سوخت‌گیری ماهواره‌ چینی در مدار با موفقیت انجام شد

سوخت‌گیری ماهواره‌

چین یکی از معدود کشورهایی است که توانسته به دانش سوخت‌گیری ماهواره‌ در فضا دست یابد. موشک Tianyuan-1 که در هفتم مارس (۱۷ اسفند ماه ۹۴) به فضا پرتاب شد، توانست با موفقیت سوخت‌گیری ماهواره چینی را در مدار انجام دهد. مقامات درباره‌ی روند چگونگی این عملیات توضیحی بیشتر از ...

متن کامل »