سیاهچاله های چرخان

درخشنده‌ترین ابرنواختر کشف‌شده، در واقع سیاهچاله بوده است!

ابرنواختر

سال گذشته، ستاره‌شناسان اعلام کردند که درخشان‌ترین ابرنواختر رصد شده تا به الان را کشف کرده‌اند. اما تحقیق جدیدی که انجام شده، نشان می‌دهد این پدیده به جای آن‌که یک انفجار ستاره‌ای باشد، بلعیده‌شدن یک ستاره بداقبال در سیاهچاله‌ای عظیم است!

متن کامل »