سیستم عامل آندروئید

۲۰۱۲؛ سالی ویروسی برای دستگاههای برپایه سیستم عامل آندروئید

گزارشهای ۲ موسسه امنیت انفورماتیک نشان می دهند که برای مالکان تبلتها و تلفنهای همراه هوشمند آندروئید سال ۲۰۱۲ سالی ویروسی خواهد بود.  بررسیهای ۲ موسسه امنیت انفورماتیکی "ترند میکرو" و "مک آفی"، سال ۲۰۱۲ را با یک رشد قابل توجه در توسعه برنامه های مخربی که سیستم عاملهای موبایل ...

متن کامل »