شرکت های بزرگ تکنولوژی

سراشیبی سقوط؛ بزرگان فناوری که در سال 2016 به انتهای خط رسیدند

همه ساله و با گذشت زمان، تکنولوژی‌ها، شرکت‌ها و همچنین نیروهای اجتماعی و سیاسی قدیمی جایگاه خود را از دست داده و با تکنولوژی‌ها، شرکت‌ها و ایده‌های جدید جایگزین می‌شوند. به عنوان نمونه در خلال دهه‌های 1920 و 1930، اتومبیل جایگزین کالسکه شد و در سال 1996 لوح‌های فشرده (DVD ...

متن کامل »