شکاری

دوربين دو چشمي Mariner با ثبات ترين دوربين جهان

 مهندسان آمريكايي نسل جديد دوربين دوچشمي طراحي كرده‌اند كه با حذف حركات عمودي، حداكثر ثبات تصويري را براي كاربر فراهم مي كند. دوربين هاي دوچشمي در مدل‌هاي حرفه‌اي و معمولي داراي كاربردهاي نظامي، طبيعت گردي و شكار هستند.

متن کامل »