شکل اول لوگوهای مشهور

انقلاب لوگویی؛ تغییرات لوگو در برندهای بزرگ از گذشته تا به امروز

انقلاب لوگویی؛ تغییرات لوگو (Logo) در برندهای بزرگ از گذشته تا به امروز

برای مدیریت یک شرکت موفق، یک موسسه‌ی بزرگ و یا هر گروهی در هر تجارتی، نیاز است که سبک مدیریت با تغییرات زمانه سازگار شود. شیوه‌ی تقسیم‌بندی رتبه‌ی کارمندان، روش‌های تبلیغات، نام شرکت‌ها و البته لوگو (Logo)، از مواردی هستند که در دهه‌های مختلف تاریخی دچار تغییرات زیادی شده‌اند.

متن کامل »