صفحه نمایش به شکل روبیک

محققان یک صفحه نمایش لمسی به صورت مکعب‌های روبیک طراحی کردند

صفحه نمایش به شکل روبیک Cubimorph

گروهی از محققان و متخصصان محصولی همانند یک گوشی هوشمند را تولید کرده‌اند که دارای صفحه نمایشی مانند مکعب‌های روبیک است. در استفاده از این صفحه نمایش کاربر هیچ محدودیتی را نخواهد داشت. این صفحه متشکل از مکعب‌های 6 ضلعی است که با اتصال به یکدیگر تصاویر را برای شما ...

متن کامل »