صفحه کلید گوشی

[نظرسنجی] آیا از کیبورد گوشی خود در حالت افقی استفاده می‌کنید؟

کیبورد گوشی خود را در چه حالتی قرار می‌دهید؟ (نظرسنجی)

در هنگام استفاده از کیبورد گوشی موبایل، کاربران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول گروهی هستند که که گوشی خود را در حالت افقی گرفته و از همه امکانات آن به صورت یک‌جا استفاده می‌کنند، و دسته دوم، کاربرانی هستند که حالت عمودی را ترجیح می‌دهند. شما از کدام ...

متن کامل »