ضریب نفوذ اینترنت

پیشتازی همراه اول در تعداد مشترکان اینترنت ۳G و ۴G بر اساس آخرین آمار رگولاتوری

تعداد مشترکان اینترنت

گزارش سازمان تنظیم مقررات برای سه ماهه سوم ۹۹ منتشر شد که در آن وضعیت تعداد مشترکان اینترنت و ضریب نفوذ مشترکان اپراتورها مشخص شده است.

متن کامل »

ضریب نفوذ اینترنت در ایران با ۷۴ میلیون مشترک به بیش از ۹۰ درصد رسید

ضریب نفوذ اینترنت

طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال ۹۷ تعداد مشترکان اینترنت به بیش از ۷۴ میلیون مشترک افزایش پیدا کرده که به واسطه آن ضریب نفوذ اینترنت در ایران نیز به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

متن کامل »

ضریب نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی در ایران

ضریب نفوذ اینترنت

مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از دسترسی خانوارها به وسایل ارتباطی منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵.۳ درصد، ضریب نفوذ رایانه ۴۱.۲ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۷۷.۹ درصد است.

متن کامل »