عمر منظومه شمی

درک بهتر دانشمندان از آینده منظومه شمسی در پی کشف دو ستاره مرده

ستاره‌شناسان موفق به شناسایی دو ستاره مرده شدند که به گفته آنها می‌تواند به انسان یک نگاه اجمالی از آینده منظومه شمسی و نحوه پایان عمر سیارات و ستاره مادر (خورشید) را ارائه کند. در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »